JADWAL UAS (UJIAN TENGAH SEMESTER) & KEGIATAN
SDIT. MUTIARA RAHMAH BALIKPAPAN
SEMESTER II (GENAP) TAHUN AJARAN 2016/2017
         
Jam SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT
5 6 7 8 9
Juni 2017
           
08.00 -09.30
P. Agama Islam
Bahasa Indonesia
IPA
IPS
Matematika
10.00 - 11.30
PKN
PKLH
Ketrampilan Menggambar
Olahraga
Semua pulang 10.00
pulang Pulang 11.45
         
         
         
       
         
         
JADWAL UPK (UJIAN PRAKTIK KOMPETENSI) KEISLAMAN & SAINS
12 - 15 Juni  2017